Spolek Roztoky - město pro život byl založen v roce 2001. Jeho hlavním cílem je rozvoj kulturního a společenského života v Roztokách. Spolek pořádá koncerty, divadelní představení, zábavy a plesy, jeho členové aktivně vystupují v různých hudebních uskupeních. Hodně úsilí je věnováno vedení dětského pěveckého sboru Roztocké děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Pozvánka

29.07.2012 09:52
V první zářijový den od 16 hodin pořádáme na zahradě Husova sboru posezení s písničkami s názvem...

Grant pro Roztocké děti

29.05.2012 09:18
Naše sdružení získalo grant z tzv. Malého přemyslovského měšce, který vyhlašuje o.p.s....

Nová webová prezentace sdružení byla spuštěna

04.02.2012 11:26
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Staré stránky již dosloužily, byly vytvořeny...